+420 606 786 298       predseda@tclitomysl.cz

Čestné prohlášení - soutěže

Podmínkou účasti dětí i dospělých na soutěžích družstev i jednotlivců je vyplněné čestné prohlášení na každou soutěž zvlášť.

Prohlášení zákonných zástupců  dětí + prohlášení dospělých zde:

VčOTS-čestné-prohlášení-zákonný-zástupce.pdf

VčOTS-čestné-prohlášení-dospělí.pdf

 

 

Pravidla a omezení při soutěžích VčOTS v souvislosti s mimořádným

opatřením ministerstva zdravotnictví při epidemii onemocnění COVID-19

 

Soutěže družstev (mistrovská utkání) a jednotlivců (přebory), které organizuje Východočeský oblastní tenisový svaz, jsou sportovními akcemi a vztahují se na ně ustanovení bodu 15. a 15. odst. e) MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021.

 

Pro areály, kde se soutěže odehrávají platí ustanovení bodu 4. odst. c) MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021.

 

Z ustanovení výše uvedených opatření vyplývá a VčOTS stanovuje tyto podmínky při konání soutěží smíšených družstev a oblastních přeborů jednotlivců:

 

1. Obecně platí, že počet osob v době konání utkání nesmí v areálu a jednom okamžiku přesáhnout 100. Pokud je v jednom areálu více utkání v témže čase, stále platí limit 100 osob. Po celou dobu akce všichni účastníci používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

2. V případě hráčů a hráček, tedy osob přímo se účastnících soutěže platí, že při hře nemusí používat ochranu dýchacích cest.

3. K účasti hráče na všech soutěžích družstev a jednotlivců řízených Východočeským oblastním tenisovým svazem je nezbytně nutné podepsané čestné prohlášení. Formulář prohlášení obdrží kontaktní osoby všech klubů VčOTS a dále bude ke stažení na webu VčOTS. Každý hráč je povinen prohlášení předat pořadateli před zahájením mistrovského utkání družstev nebo přeboru jednotlivců! V případě nepředložení čestného prohlášení je možné se podrobit na místě samotestu, který si zajistí na vlastní náklady hráč. Pořadatel má povinnost z důvodu identifikace hráče čestné prohlášení uchovat po dobu 30 dní ode dne konání akce.

4. Vnitřní prostory areálu jsou uzavřeny. V provozu je pouze WC, a to v režimu přítomnosti maximálně jedné osoby v jednom okamžiku a povinnosti dezinfekce rukou před vstupem na toaletu.

 

V Pardubicích dne 26.05. 2021

Jaroslav Rybka

v. r. prezident VčOTS