Výkonný výbor

předseda Milan Sejkora
jednatel Miloslav Slavík
hospodářka Ivana Dostálová
zapisovatel Karel Backa
člen Tomáš Těšinský

autor : spvt@lit.cz