Benefity


Výbor schválil dne 10. 5. 2018 nové benefity pro dospělé a mládež pro období od 1.5.2018 do 30.6.2018.


Mládežnický člen oddílu má nárok na jednu dotovanou hodinu týdně pronájmu kurtu v ceně 80,-Kč evidovanou v  tréninkovém plánu a na další dotované hodiny pronájmu kurtu v ceně 100,-Kč bez omezení množství hodin zaevidovaných pod rezervací družstev (nahlásit jména hráčů).


Benefity pro aktivní členy účastnící se brigád, náborů a ostatních činností klubu bez finanční odměny a jejich čerpání na platbu hráčského příspěvku pro mládež nebo nákupu permanentky. Výše benefitů jednotlivých členů zjistíte u předsedy spolku (predseda@tclitomysl ).


Benefity pro ostatní členy,možnost zakoupení permanentky na sportovní aktivity v areálu Sportcentra v ceně 4500,-Kč za 3600,-Kč nebo 3000,-Kč za 2400,-Kč.


Platba permanentek (nejdříve si zjistěte benefit pro aktivní členy)
Číslo účtu:  2801281825/2010  Fiobanka
 Variabilní symbol: rodné číslo člena
  Specifický symbol : 22

 

autor : spvt@lit.cz