Benefity


Výbor schválil dne 13.12.2018 benefity pro období leden až duben roku 2019 v tomto rozsahu.

Základní benefit pro mládež :

mládežnický člen oddílu má nárok na jednu dotovanou hodinu týdně pronájmu kurtu v ceně 200,-kč.

Benefit pro registrované mláděžnické hráče a hráčky:

registrovaný mládežnický člen oddílu má nárok na další slevu, ve výši 100,-kč na jednu hodinu pronájmu kurtu týdně evidovanou v tréninkovém plánu oddílu.   


Benefity pro ostatní členy:

pro ostatní členy budeme schvalovat benefity v měsíci dubnu roku 2019.

 

 

autor : spvt@lit.cz