Zvýhodněné ceny pro mládež

Tenisový klub na výborové schůzi ze dne 4. října 2015 rozhodl o příspěvku pro mládež.

Příspěvek mládeži činí 200,- Kč na jednu hodinu pronájmu nafukovací haly týdně.

 

autor : spvt@lit.cz