Pozvánka na valnou hromadu

Tenisový klub zve své členy a přátelé tenisu na valnou hromadu,

která se koná 11.10.2016 v 19.00 hodin v restauraci Veselka Litomyšl.

Program :

seznámení s činností klubu

zpráva hospodáře

projednání úprav stanov

volba výkonného výboru

 

 

 

autor : spvt@lit.cz